مصاحبه: ما می توانیم بر فرایند فرهنگ جهانی تأثیر بگذاریم
46 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مهندسی فرهنگی ) ابان 1385 - شماره 2 )(5 صفحه - از 6 تا 9 - از 18 تا 18)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی