دانشنامه امام علی (ع): درامد
70 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7329-92-X
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این دانشنامه حاوی یک صد و ده مقاله درباره اموزه ها و سیره امام علی (ع) است .در بخش درامد شیوه نامه دانشنامه فهرست تفصیلی چکیده مقالات شناخت نامه نویسندگان کتابنامه و نمایه درج شده است .مقالات این دانشنامه به ده موضوع تقسیم شده است که عبارت اند از :حکمت و معرفت مبدا و معاد نبوت و امامت اخلاق و سلوک حقوق سیاست اقتصاد تاریخ سیره و مرجع شناسی .نخستین مقاله این دانشنامه عقل و معرفت عقلی و اخرین ان مرجع شناسی است .