دانشنامه امام علی (ع): سیره
65 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7329-89-X
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در جلد دهم دانشنامه امام علی (ع) هفت مقاله امده که عبارت اند از :سیره امام علی (ع) امام علی (ع) در قران ایه ولایت ایه مباهله امام علی (ع) در نگاه پیامبر (ص) امام علی (ع) در نگاه صحابه و نام ها و لقب های امام علی (ع) . در مقاله سیره امام علی (ع) امده است :علی (ع) که پیامبر (ص) را الگوی خویش می دانست چه در دوران حضرت و چه پس از وی به ویژه زمان زمامداری خویش با مردم ارتباط تناتنگ و بی واسطه ای داشت و همیشه در دسترس همگان بود به شکلی که پایین ترین رده های اجتماع نیز به سهولت و بدون کوچک ترین مشکل و مانعی با وی دیدار می کردند و مشکلاتشان را با او در میان می گذاشتند .