دانشنامه امام علی (ع)، تاریخ
56 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7329-87-3
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در جلد هشتم دانشنامه امام علی (ع) هشت گفتار فراهم امده است که عبارت اند از :زیست نامه امام علی (ع) در کنار پدرگ امام علی (ع) در عهد پیامبر (ص) غدیر سندشناسی غدیر فدک سقیفه و اصحاب امام علی (ع) . در مقاله اصحاب امام علی (ع) محمد بن ابی خدیفه قیس بن سعد محمد بن ابی بکر مالک اشتر ابوالهیثم مالک بن تیهان و عمرو بن حمق معرفی شده اند .نویسنده در معرفی مالک اشتر می گوید :مالک اشتر نامی ترین یار علی (ع) است .حضور او در مراسم تدفین ابوذر و دلاوری های او در جنگ های علی (ع) فصل های برجسته زندگی اوست .