دانشنامه امام علی (ع)، اقتصاد
61 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7329-86-5
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در جلد هفتم دانشنامه امام علی (ع) ده گفتار فراهم امده که عبارت اند از: مبانی فلسفی نظام اقتصادی عدالت اقتصادی دنیا و اخرت زهد و قناعت فقر و غنا سیره اقتصادی امام علی (ع) دولت و سیاست های اقتصادی بیت المال اصلاحات اقتصادی و بازار . در نخستین مقاله امده است :انسان موجودی دو بعدی است و رفتارهای اقتصادی او نیز باید سویه ای الهی داشته باشد .این نگاه ازادی فعالیت اقتصادی عدم دخالت دولت و مالکیت خصوصی گسترده را بر نمی تابد . در گفتار فقر و غنا نیز انواع فقر و تبعات ان بررسی شده است .از نظر نگارنده سستی و تنبلی بی برنامگی فقر نمایی ارتکاب گناه عدم رعایت بهداشت و نارسایی اندیشه ها و رسوخ خرافات در جامعه از جمله عوامل فقر اختیاری در حوزه فعالیت شخصی به شمار می ایند .