دانشنامه امام علی (ع)، اخلاق و سلوک
78 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7329-83-0
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در جلد چهارم دانشنامه امام علی (ع) ده گفتار فراهم امده که عبارت اند از: حیات عارفانه امام علی (ع) مبانی و نظام اخلاق تربیت عقلانی سعادت کرامت انسان عبادت و عودیت دعا تقوا نفاق و اسیب شناسی تربیت دینی . در نخستین گفتار نویسنده معتقد است :علی (ع) خود را قران ناطق وحی ممثل خوانده و نیز مصداق شهود ملکوت مبدا شناسی و معاد شناسی شاهدانه رسالت شناسی عارفانه و علم شهودی به معارف دینی داشته است .در مقاله اسیب شناسی تربیت دینی نیز امده است :سیطره نااهلان بر فرایند تربیت دینی بهره نخستین از فنون هنری و لطایف ادبی هر گونه اکراه واجبار ناروا در امر تربیت دینی بهره گیری از ابزارها و شیوه های ناشایست و عدم اهتمام لازم به تقویت داورها و اعتقادات دینی از عوامل اسیب زا در تربیت دینی به شمار می ایند .