دانشنامه امام علی (ع)، نبوت و امامت
61 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7329-82-2
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در جلد سوم دانشنامه امام علی (ع) هشت مقاله فراهم امده است که عبارت اند از :بعثت و نبوت قلمرو دین امامت و خلافت ادله و نصوص امامت علی (ع) حب امام علی (ع) موعود جهانی علم غیب امام (ع) و غلو . در نخستین مقاله نویسنده می کوشد تا فلسفه بعثت را با توجه به اثار امام علی (ع) تبیین کند .وی خاطر نشان می سازد که فلسفه بعثت از دیدگاه امام علی (ع) نمایاندن راه رستگاری به ادمیان و بیدار کردن فطرت انان است . پیامبران نعمت های الهی را به یاد ادمیان می اورند و راه اندیشیدن را هموار می سازند