آسیب شناسی ادبیات اجتماعی معاصر با درنگی در باب خشونت و مدارا
59 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2788-05-7
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی