حریت و مدارات
58 بازدید
ناشر: امیرکبیر
نقش: نویسنده
شابک: 964-00-1081-2
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از نظر معرفت شناسی عرفانی اسلام معرفت شهودی تنها معرفت صایب و صادق است و معرفت شهودی نیز به حصول حسب و حضور عشق در وجود ادمی فراچنگ می اید. مجموعه ی حاضر از دوازده مقاله تشکیل شده است. نخستین مقاله که مبانی مدارا نام دارد از رهگذر بررسی اجمالی معرفت شناسی جهان شناسی انسان شناسی عرفانی ـ اسلامی و نسبت دین و حب به تببین مبادی و مبانی مدارات از منظر اسلام اختصاص یافته است. خشونت و مدارا نتیجه ی یک سخنرانی علمی است که در ان پس از اشاره به اسیب زدگی ادبیات اجتماعی ایران معاصر و مفهوم شناسی خشونت و مدارات با شرح مصداق خشونت و مدارا به موارد حسن و قبح هریک اشاره گردیده است. در مقاله ی ازادی به تعریف ازادی منشا ازادی مبانی ازادی مرزهای ان و نسبت ازادی با ارزش های دیگر و در مقاله ی چهارم با عنوان دین و دموکراسی به تببین تلایم وحی ورای و عقل در تدبیر حیات ادمی پرداخته شده است. مقاله ی پنجم به مفهوم شناسی اجتهادگرایی دینی و قرایت پذیری دین و مقایسه ی ان اختصاص دارد. موانع نواندیشی دینی مبحث ششم کتاب و اصلاحات علوی مبحث مقاله ی بعدی است که در ان ماهیت مبانی و منطق و هم چنین گستره ی اصلاحات علوی بررسی گردیده است. در مقاله ی اینده ی مناسبات ادیان به گمانه زنی در باب اینده ی روابط ادیان و دینداران پرداخته شده است. اهداف و قواعد گفت وگوی دینی و تمدنی دهمین مطلب کتاب است مقاله یازدهم حاصل میزگرد سه جانبه ای است که با حضور فلسفه دانان صورت بسته است که بر مفهوم شناسی تمدن نسبت میان دین و تمدن چیستی و مختصات تمدن دینی نظریه ی برخورد تمدن ها و... اختصاص یافته است. ازادی اهانت مقاله ی پایانی کتاب را شامل می شود که نکاتی از قبیل جرم انگاری اهانت به انسان ها و مقدمات ربط روا انگاری اهانت و مساله ی ازادی بیان حق دینداری و... را دربرمی گیرد.