دانشنامه امام علی (ع)، حکمت و معرفت
62 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: محقق
شابک: 964-7329-80-6
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
جلد اول دانشنامه امام علی (ع) به حکمت فطرت وحی معرفت عقلی و قلبی معرفت تاریخی دین و دنیا و موضوعاتی از این دست اختصاص یافته است .این مجموعه حاوی یازده مقاله است که نخستین ان عقل و معرفت عقلی نوشته رضا برنجکار و اخرین ان دین و دنیا از حسن علی اکبریان است .نویسنده در مقاله عقل و معرفت عقلی می خواهد اثبات کند که عقل نعمتی است که خداوند به انسان ارزانی داشته و نیز معیار تفاوت انسان با حیوان است .ادمی در دو سویه حیوانیت و فرشته گونی از امتیاز انتخاب بهره مند است . در گفتار پایانی نیز نگارنده می کوشد تا تصویری از دنیاداری دینی و غیر دینی به دست دهد .این که چگونه کسانی از دین برای رسیدن به دنیا سود می برند . و کسانی به اندازه کفاف به ان نزدیک می شوند .