گفتمان مجدد؛ دست آوردها، آسیب ها و چالش ها
53 بازدید
محل نشر: زمانه » خرداد 1382 - شماره 9 » (5 صفحه - از 56 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هیچ‏کس منکر این نیست که بسیاری از اهداف و آمال انقلاب در سیلاب حوادث و ناملایمات و توطئه‏ها دچار بحران و آسیب گشت و حتی برخی از آنها به کلی از دسترس خارج گردید، اما بنای کلّی نظام معرفتی نوین و ایجاد یک نهضت بنیادین علمی، چیزی نبوده و نیست که بتواند مورد توجیه و عذرخواهی قرار گیرد. تحقق یک دستگاه معرفتی اصیل و روزآمد که ظرفیت‏های علمی ــ فرهنگی انقلاب را محقق سازد یک امر تاکتیکی و حتی استراتژیک نیست که قابل دفع‏الوقت یا تحویل و تحول باشد. این موضوع در زمره غایات انقلاب اسلامی است و همه چیز می‏بایست به گونه‏ای ساخته و پرداخته شود که سفینه انقلاب را به این ساحل ارزشمند تکامل علمی و معرفتی نزدیک سازد. اگر تاکنون چنین نشده بی‏هیچ تردید نیازمند آنیم که چشم‏انداز خود را عوض کنیم و علت‏ها، آسیب‏ها و آفت‏های این نهال نو رسیده بیمار را در نظر آوریم. افراط تجددگرائی محض و تفریط سنت‏گرایی مطلق راه رشد و نمو را بر نهال شکوفایی و بالندگی مطلوب علمی بسته و رسالت‏های بزرگ انقلاب را میان آسمان و زمین معلق نگه داشته است. پی‏افکندن طرحی نو و گفتمانی جدید برای نجات از این دو وادی افراط و تفریط نیازمند نواندیشی ناب و پویائیست. با توجه به اینکه در شماره قبل گفت‏وگویی با استاد علی‏اکبر رشاد در این باب انجام شد و مباحث مطروحه مورد استقبال شماری از فضلا و اندیشمندان قرار گرفت، بر آن شدیم تا در راستای همان مباحث مقاله‏ای نیز از ایشان درخواست کنیم. نگاشته زیر پاسخ استاد به این درخواست می‏باشد که امید است به عنوان چشم‏انداز نوئی در بازیابی و ترسیم این جریان تازه و پویا، برای اهل دانش و فضل رغبت‏انگیز باشد. من مجموعه جریان‏ها و گفتمان‏های دین‏پژوهی و دینْ فهمی را به سه جریان تقسیم کرده‏ام: متجمد، متجدد و مجدد، و طی چند سال گذشته، در فرصت‏هایی که پیش آمده، مختصات و دست‏آوردها و آفات و آسیب‏هایی را که متوجه هریک از این سه جریان است بیان کرده‏ام و در این بحث نیز درصدد ارزیابی و آسیب‏شناسی گفتمان سوم (جریان مجدد) هستم، از این رو اجمالاً پیش از آغاز بحث و برای این که روشن شود من چه جریان و گفتمانی را نقد و ارزیابی می‏کنم، به طور مختصر شاخصه‏های گروه و گفتمان را توضیح می‏دهم....