موانع نواندیشی دینی
57 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » اسفند 1383 و فروردین 1384 - شماره 59 و 60 » 5 صفحه - از 25
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فصلنامه قبسات، ش 34، زمستان 83 چکیده: نویسنده مقاله، اصل در دین را نوآوری و تجدد دانسته و معتقد است که قرن‏هاست در صنعت دانش‏های دینی دچار رکورد و رکون بزرگی شده‏ایم و ضروری است که تحول چشم‏گیری در فرآیند علوم دینی حاصل شود. البته از دیدگاه وی در برخی از علوم دینی همچون کلام جدید (توسط استاد مطهری رحمهم‏الله ) و در حوزه فقه و اصول (توسط حضرت امام قدس‏سره ) و فلسفه نیز (به دست صدر المتألهین شیرازی رحمهم‏الله ) اصلاحات و ابداعاتی صورت گرفته است، ولی همچنان ناکافی و اندک به نظر می‏رسد. وی در ادامه مقاله خود به تقسیم‏بندی موانع نواندیشی دینی پرداخته و آفت‏های نوفهمی دینی را به مجموعه‏های درون دینی و برون دینی تقسیم کرده و به هر کدام با زیرمجموعه‏هایشان بسطی فهرست‏وار داده‏اند. در پاره‏ای از رشته‏ها و دانش‏های دینی مانند فلسفه و کلام، قرن‏هاست به شدت دچار رکود و رکون هستیم و جز تکرار هزارباره میراث پدران معنویمان، هیچ از ما سر نمی‏زند. در حوزه فقه و اصول نیز وضعیت چندان رضایت‏بخش نیست. ولی با ظهور حضرت امام خمینی قدس‏سره تحول در این دو دانش شروع شده و هرچند به نسبت نیاز، بسیار کند پیش می‏رود. مثلاً درباره نقش «ظرف حکم» در استنباط که در کلمات ایشان با تعبیر نقش زمان و مکان از آن یاد می‏شد، کمتر کار علمی صورت گرفت، می‏توان گفت زمان و مکان یک نماد و عنوان مشیر به عوامل مؤثر در اجتهاد و تحول رأی می‏باشد و درون این تعبیر، مفاهیم دقیق و مهمی نهفته است.