خشونت و مدارا
60 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » بهار و تابستان 1379 - شماره 14 و 15 » (20 صفحه - از 386 تا 405)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره: مقاله‏پس‏از توضیحاتی در آسیب‏شناسی ادبیات سیاسی کشور از قبیل کژفهمی اصطلاحات، کاربرد نابجای واژگان و تبلیغ زدگی، به بررسی معانی گوناگون خشونت و مدارا و ارزیابی هر یک نشسته و آنها را به تفکیک، تحلیل نموده است.