فرجام قدسی تاریخ
49 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1383 - شماره 33 » (24 صفحه - از 13 تا 36)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علی‌اکبر رشاد** چکیده در مقاله از سه دوره یا سه گونه «جهانی‌سازی» سخن رفته است: جهانی سازی پیامبرانه، جهانی سازی فیلسوفانه، جهانی سازی اقتدارگرایانه. هرچند جهانی شدن Globalization یا جهانی سازی Globalizing در چارچوب دانش‌هایی چون جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی، روابط بین‌المللی،‌ جامعه‌شناسی فناوری و... مورد تحلیل قرار می‌گیرد اما مؤلف سعی کرده‌ است این مقوله را از زاویه‌ای فلسفی اندیشه‌ای بکاود و بررسی کند؛ بر همین مبنا با طرح و تبیین پاره‌ای علل و دلائل جهانی‌سازی اقتدار گرایانه ممتنع دانسته، و بر اساس نظریة انتظار و بر مبنای اصول «فلسفة فرج» جهانی شدن قدسی را محتوم انگاشته؛ در پایان با بر شماری بیست شاخص «توسعه و تکامل حیات انسان در عصر فرج»، چشم‌اندازی از پایان قدسی تاریخ ارائه کرده است. واژگان کلیدی: جهانی‌سازی، جهانی‌شدن، فلسفة فرج، فرجام تاریخ، فلسفة تاریخ، جهانی‌سازی پیامبرانه، جهانی‌سازی فیلسوفانه، جهانی‌سازی اقتدارگرایانه، امتناع جهانی‌سازی سکولار. _______________________________ * این مقاله در همایش «جهانی شدن» که در تاریخ 7 و 8 اردیبهشت 1383 خورشیدی (26,27. Apr. 2004) در مسکو برگزار شد، ارائه شده است. ** عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی. تاریخ دریافت: 14/2/83 تأیید: 11/3/83