موانع نواندیشی دینی
54 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » آذر 1384 - شماره 68 » (9 صفحه - از 18 تا 26)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به خطرات امر اجتهاد و ضرورت تحول در علوم دین، بازشناسی و مواجهه با عوامل رکود این رشته، از اهمیت فراوانی برخوردار می‏شود.کاربردی‏ترین تقسیم موانع، تفکیک آن به برونی و درونی، آفاقی و انفسی است؛ عوامل بازدارنده‏ای که معطوف به بیرون، وجود محققان و اصحاب علوم دین است، آفاقی نامیده می‏شود و عواملی را که به نحو درونی ارباب علم دین را از تولید علمی بازداشته، انفسی می‏نامیم. در این مقال موانع فوق به طرز منطقی تقسیم و انواع هر قسم تعریف شده است؛ موانع نواندیشی در دوازده گروه به شرح زیر شرح شده است: الف) موانع انفسی (شخصیتی) 1. موانع مَنِشی؛ 2. موانع درونی؛ 3. موانع تدبیری ـ ب) موانع انفسی (معرفتی)؛ 4. موانع بینشی و فلسفی؛ 5 . موانع معرفت‏شناختی؛ 6. موانع رویکرد دین‏شناسی؛ 7. موانع روشگانی ـ ج) موانع آفاقی (برونی)؛ 8 . موانع اخلاقی؛ 9. موانع فرهنگی؛ 10. موانع تاریخی؛ 11. موانع اجتماعی؛ 12. موانع مدیریتی. مراد از موانع در این مقاله، هر گونه عامل سلبی و ایجابی است، که سبب رکود و فتور نوآوری علمی گشته و از باب تسامح، به «عدم مقتضی» نیز مانع اطلاق شده است.