هندسه مناسبات دین، دولت و جامعه، در ایران معاصر
54 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » زمستان 1377و بهار 1378 - شماره 9 و 10 » (12 صفحه - از 104 تا 115)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هندسه مناسبات دین، دولت و جامعه، در ایران معاصر (1) دین، دولت و جامعه: مراد من از دین در این گفتار، نهادهای دینی‏مانند: حوزه‏های علوم دینی و الهیات، مساجد، ومقامات و جوامع روحانی نیست. بلکه دین به‏مثابه مکتب راهنمای اندیشه و عمل انسانی‏مورد نظر است. دین را - با توجه به مصداق خاص‏آن، اسلام - به تعبیر زیر تعریف می‏کنم: دین عبارت است از مجموعه‏یی از گزاره‏های‏حقیقی و واقع‏نما درباره جهان و انسان و نیزمجموعه‏یی از آموزه‏های دستوری و ارزشی، که‏جهت تنظیم مناسبات انسان با جهان و انسانهای دیگر، از طریق پیامبران از سوی خداتنزیل، یا به تنفیذ وحی، توسط عقل سلیم آدمی‏دریافت می‏شود. منظور از دولت، اینجا مفهوم مرادف‏حکومت، یعنی: مجموعه دستگاههای مقننه،قضائیه و مجریه است. جامعه را تبلور آحاد مردم می‏دانم، نه اصالت‏الاجتماعی مطلق‏ام و نه اصالت الفردی محض.وحدت اجتماع، وحدت شبه حقیقی است وطبیعت جامعه، محکوم به قواعد و قوانینی‏.......